Gói Cước 3G/4G Viettel
 • UMAX300
 • 30GBDATA
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
Chi Tiết
Chi Tiết
 • MIMAX90
 • 5GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX70
 • 3GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
Gói Cước Khuyến Mãi
 • F120U
 • FREE gọi + 7GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • V150
 • Gọi + 120GBDATA
 • 150.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • XL90
 • 9GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • ST90
 • 60GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • V90
 • Gọi + 60GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
Gói Cước DCOM
 • D500
 • 48GBDATA
 • 500.000đ
 • 360 ngày
Chi Tiết
 • DC300
 • 24GBDATA
 • 300.000đ
Chi Tiết
 • D50
 • 3,5GBDATA
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • D30
 • 2,5GBDATA
 • 30.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết