Đăng ký gói D500U Viettel

Đăng ký gói D500U Viettel ưu đãi 48GB data dùng trọn gói trong 6 tháng

Đăng ký gói D500U Viettel ưu đãi 48GB data dùng trọn gói trong 6 tháng


Tags: