Các gói cước 3G

MIMAX Viettel

Giá cước: 70.000₫
  • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
  • Data tốc độ cao: 600 MB
  • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: MIMAX gửi 191

MIMAX90 Viettel

Giá cước: 90.000₫
  • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
  • Data tốc độ cao: 1,2 GB
  • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: MIMAX90 gửi 191

DMAX Viettel

Giá cước: 120.000₫
  • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
  • Data tốc độ cao: 1,5 GB
  • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DMAX gửi 191
Đăng ký ngay