1. Home
  2. Hướng dẫn Vinaphone
  3. Thanh toán cước trả sau bằng thẻ cào trả trước EzPay

Thanh toán cước trả sau bằng thẻ cào trả trước EzPay

EZPay là tiện ích thanh toán cho phép khách hàng là thuê bao trả sau VinaPhone sử dụng mệnh giá tiền nạp trả trước để thanh toán cước trả sau phát sinh hàng tháng.

ezpay

Để sử dụng tiện ích này, các thuê bao trả sau VinaPhone phải đáp ứng các điều kiện: đang hoạt động (bao gồm cả hòa mạng mới) được khởi tạo mặc định Tài khoản EZPay để có thể thanh toán cước trả sau bằng mệnh giá tiền nạp trả trước theo nhu cầu.

Tài khoản EZPay được khởi tạo theo từng thuê bao trả sau cụ thể (bao gồm cả các thuê bao có chung mã khách hàng thanh toán). Mỗi TK EZPay được cấp riêng một mật khẩu. Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu để quản lý TK EZPay của mình. Mỗi thuê bao trả sau chỉ có một (01) TK EZPay để sử dụng.

Các thuê bao trả sau không dùng chung được TK EZPay với nhau. Số tiền nạp được chuyển vào TK EZPay có thể thực hiện các giao dịch thanh toán cước trả sau (bao gồm cả thanh toán hộ thuê bao khác), chuyển tiền, tạm thu cước nóng.

Dịch vụ Vinaphone

Đăng ký 3G
Banner dang ky 3g Vinaphone
Đăng ký ngay