Các gói cước 3G

Gói M10 Vinaphone

10.000₫
1 tháng
 • Data tốc độ cao: 50MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0,5₫/kb
Soạn: DV M10 gửi 8069

Gói M25 Vinaphone

25.000₫
1 tháng
 • Data tốc độ cao: 150MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0,5₫/kb
Soạn: DV M25 gửi 8069

Gói MAX200 Vinaphone

200.000₫
1 tháng
 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0₫/kb
Soạn: DV MAX200 gửi 8069

Gói 3G MAXS sinh viên

50.000₫
1 tháng
 • Data tốc độ cao: 2GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0₫/kb
Soạn: DV MAX gửi 8069

Gói MAX Vinaphone

70.000₫
1 tháng
 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0₫/kb
Soạn: DV MAX gửi 8069

Gói MAX100 Vinaphone

100.000₫
1 tháng
 • Data tốc độ cao: 1,2GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0₫/kb
Soạn: DV MAX100 gửi 8069
Đăng ký ngay